Influensa orsakar hjärt infarkt

I Sverige,  dör årligen mellan 1000 och 2000 personer i säsongsinfluensa. Enstaka av dessa är yngre individer. För att minska sjukdom och död rekommenderar Smittskyddsinstitutet  varje år att de som hör till riskgrupperna för svår sjukdom ska vaccineras och antiviral behandling (fr.a. Tamiflu) bör ges till allvarliga influensafall. Man räknar inte att färre än vanligt kanske kommer att dö av den nya influensan. Bakteriella komplikationer såsom lunginflammation, bihåleinflammation och mellanöroninfektion kan förekomma, men verkar hittills vara ovanligare än efter vanlig säsongsinfluensa. I Europa har drygt 1/1000 som verifierats ha den nya influensan avlidit. Men de flesta som fått sjukdomen har inte provtagits, och andelen döda av det totala antalet sjuka är därför i verkligheten betydligt mycket lägre. Influensa och andra infektioner kan leda till hjärtinfarkt. Det visar en genomgång av ett 40-tal studier som nu presenteras i medicintidskriften the Lancet Infectious Diseases. Ett par mindre studier visar också att influensavaccin kan skydda personer med hjärt-kärl sjukdomar.

Att influensa skulle kunna orsaka hjärtinfarkt
är ingen ny idé. Bidragande till
detta är att tidigare studier visat att
både insjuknande och dödlighet i hjärtinfarkt
tycks ha säsongssvängningar

Swine Flu Vaccine, People Doubt Safety

Forty percent of parents in USA have doubts about the safety of the swine flu vaccine and have no intention to let their children getting the vaccine. Furthermore, the ABC News/Washington Post poll demonstrated that 30% of adults are not confident about the safety of the vaccine. This includes one in three parents, and 22% believe it’s “very” safe. These attitudes heavily influence intentions to get vaccinated, with views of the vaccine’s safety a stronger factor than the perceived risk of getting the flu itself.

What is your Perception?

Go on and participate in the Poll published in the right side bar!